Ανακοίνωση διαδικασίας πρόσληψης με δίμηνη Σ.Ο.Χ. στον Ο.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α. ανακοινώνει, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαμβόκη 2α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132050075)

Υποβολή αιτήσεων : από την 9/3/2016 έως και 15/3/2016.

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση εδώ


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 by Aggelos Palaiodimos. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now