Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Γ

Το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης για την Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων στο Ο.Τ. Γ 290 έτους 2016 συλλέγει προσφορές από ενδιαφερόμενους για τις ομάδες ΣΤ (Προμήθεια κινητού εξοπλισμού μαγειρείου), Ζ (Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς και παιδαγωγικού υλικού) και Η (Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού).

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορές μαζί με τα δικαιολογητικά της σχετικής διακήρυξης με αρ. πρωτ. 1972/13-7-2016 (ΑΔΑΜ: 16PROC004777279) έως την 23/09/2016.


Συνημμένα:

1) Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2533/16-09-2016

2) Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 16PROC004777279)

3) Έντυπο οικονομικής προσφοράς


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 by Aggelos Palaiodimos. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now